پیشنهاد جدید مودرات‌ها برای کلاس نهم

مودرات‌ها خواهان افزایش رابطه مدارس و بازار کار هستند

1:18 min

مودرات‌ها پیشنهاد می‌دهند که دانش‌آموزان سال آخر دوره متوسطه (راهنمایی) قبل از ورود به لیسه (دبیرستان) به صورت آزمایشی رشته‌های دبیرستانی را تجربه کنند.

به عقیده حزب مودرات این برنامه باعث خواهد شد که تعداد افرادی که دبیرستان را با موفقیت به پایان می‌رسانند افزایش یابد.

سخنگوی سیاست آموزش حزب مودرات، کامیلا والترسون گرونوال، می‌‎گوید: مشکلی که در زمینه اموزش در این مقطع در مدارس ما وجود دارد این است که دانش‌آموزان در انتخاب رشته دبیرستان دچار مشکل می‌شوند. بسیاری از آنان رشته اشتباهی را در پیش می‌گیرند و سال‌ها درگیر اشتباه خود می‌شوند.

والترسون گرونوال ادامه می‌دهد: به همین دلیل ما خواهان برگزاری دوره‌های کارآموزی برای دانش‌آموزان سال آخر متوسطه (صنف نهم) هستیم تا پیش از ورود به لیسه (دبیرستان) با رشته‌ها بهتر آشنا بشنوند.

مودرات‌ها خواهان ارتباط بهتر میان مدارس و بازار کار هستند و از نظر این حزب یکی از راه‌های بهبود این رابطه، کمک به دانش‌آموزان برای انتخاب دقیق‌تر رشته تحصیلی است.