دادستان برای قاتلین آربوگا تقاضای حبس ابد کرد

1:09 min

امروز دادگاه قتل تابستانی در آربوگا به پایان رسید و دادستان پرونده برای مظنونین درخواست حبس ابد کرد.

جسیکا ونا، دادستان دادگاه قتل آربوگا، برای زن ۴۲ ساله و دوست‌پسر سابقش که مظنونین اصلی قتل هستند، درخواست حبس ابد کرد.

دو سال پیش جسد همسر زن ۴۲ سال در یک دریاچه کشف شد و یک سال بعد پدر او در خانه تابستانی در آربوگا به قتل رسید و مادرش مجروح شد.

دادستان در گفتگو با خبرگزاری ت. ت. گفت: مغز متفکر این قتل‌ها زن ۴۲ ساله است. مقتولین از نزدیکان او هستند و انگیزه قتل‌ها نیز به منافع شخصی او برمی‌گردد. بنابراین حکمی جز حبس ابد نمی‌تواند در انتظار او باشد.

از سوی دیگر درباره سن مظنون دیگر، اختلاف نظر وجود دارد. وکیل مدافع او معتقد است که او در هنگام ارتکاب به جرم کمتر از ۲۱ سال سن داشته است و نباید به بیشتر از ۱۴ سال زندان محکوم شود. اما دادستان معتقد است که سن او بیشتر بوده است.

حکم دادگاه روز ۲۱ آگوست اعلام خواهد شد.