در اعتراض به اخراج اجباری نوجوانان افغان

نوجوانان پناهجوی تنها مقابل پارلمان سوئد تحصن کرده اند

3:20 min

نوجوانان پناهجوی تنها به همراهی برخی از شهروندان سوئدی از دیروز مقابل پارلمان سوئد در استکهلم تحصن کرده و خواستار توقف اخراج‌های اجباری پناهجویان تنها به افغانستان شده‌اند. آنها نامه‌ای به مدیر کل مهاجرت نوشته و خواسته‌اند که وی شخصا به این مساله رسیدگی کند.

فاطمه خاوری، یکی از این نوجوانان و از برگزارکنندگان این تحصن درگفتگو با بخش فارسی|دری رادیو سوئد می‌گوید آنها  به تحصن خود تا زمانی که پاسخ روشن و دقیقی از رییس اداره مهاجرت نگیرند ادامه خواهند داد.

تحصن کنندگان شرایط سختی را در هوای بارانی و سرد روز یکشنبه پشت سر گذاشته‌اند و به گفته فاطمه خاوری آنها به حمایت مردم نیاز دارند تا در کنار این نوجوانان بنشینند و خواستار توقف اخراج اجباری آنها به افغانستان شوند.

اینان، مدیر مدرسه‌ای است که برخی از دانش آموزان او در این تحصن حضور دارند. او به بخش فارسی|دری رادیو سوئد می‌گوید: من برای حمایت از این نوجوانان آمده‌ام چون بسیاری از آنها که به اجبار به افغانستان بازگردانده می‌شوند خانواده‌ای ندارند تا از آنها حمایت کند. امروز هیچ پدر و مادری دوست ندارد فرزند خود را به افغانستان بفرستد چون آن کشور برای کودکان امن نیست.

مهدی، یکی دیگر از تحصن کنندگان که پس از دو سال انتظار در سوئد هنوز به مصاحبه اداره مهاجرت دعوت نشده است در گفتگو با ما تصریح می‌کند: تا جواب نگیریم اینجا مقابل پارلمان می‌نشینیم.