مشکل در سیستم پرداخت مالی ‏صندوق بیمه همگانی

ممکن است میلیون‌ها کرون بدون کنترل پرداخت شده باشد

1:00 min

سیستم جدید بررسی پرداخت‌های مالی خدمات اجتماعی در ‏صندوق بیمه همگانی، دارای نواقص فراوانی‌ست که ممکن است منجر به پرداخت میلیون‌ها کرون به اشتباه شده‌باشد.

در ماه مه(می) سال جاری، اداره صندوق بیمه همگانی، نظام جدیدی را برای بررسی پرداخت‌های مالی به کمک‌دهنده‌گان راه‌اندازی کرد.

اما در عمل، نظام جدید به درستی کار نکرد و مشخص شد که نواقص جدی دارد. به همین دلیل، این اداره مجبور شد تا روش بررسی خود را اصلاح و ساده‌تر کند.

مونیکا سوانهولم، مدیر منطقه‌ای صندوق بیمه همگانی، می‌گوید: ما در پایان ماه مه، سیستم جدیدی به کار گرفتیم که دچار مشکل شد و وادار شدیم تا از بررسی جداول زمانبندی صرفنظر کنیم.

اکنون این احتمال وجود دارد که بیش از حد لازم پول پرداخت شده باشد. اما مدیر منطقه‌ای اداره بیمه اطمینان دارد که انها خواهند توانست تا به سرعت به این مساله رسیدگی کنند و از دقت کار اطمینان حاصل کنند.