یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد

محبوبیت حزب دموکرات‌های سوئد کاهش یافته است

0:55 min

نظرسنجی تازه‌ای که از سوی روزنامه اکسپرسن و شرکت دوسکوپس انجام شده نشان می‌دهد که شمار رای‌دهنده‌گان حزب دموکرات‌های سوئد کاهش یافته است.

بر اساس این نظرسنجی محبوبیت سوسیال دموکرات‌ها به رغم رسوایی اخیر که به ترمیم کابینه دولت منجر شد، افزایش یافته است. 

دموکرات‌های سوئد که در آخرین نظرسنجی، ۲۰٫۱ درصد از مصاحبه شنونده‌گان را به خود جلب کرده بودند، در این نظرسنجی ۱۶٫۶ درصد شرکت کننده‌گان را به خود جلب کردند.

سوسیال دموکرات‌ها نیز با ۱٫۴ درصد رشد، کماکان بزرگ‌ترین حزب سوئد باقی ماندند و ۲۸٫۴ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که به این حزب رأی می‌دهند.

از سوی دیگر، حزب مودرات که در آخرین پیش‌بینی‌ها جایگاه خود به‌عنوان دومین حزب بزرگ سوئد را از دست داده بود، در این نظرسنجی به جایگاه خود بازگشته و۱۷٫۷ درصد آرا را کسب کرده است.