گسترش و ادامه تحصن پناهجویان تنهای نوجوان در استکهلم باوجود موضع مشخص اداره مهاجرت

9:21 min

مدیر کل اداره مهاجرت، میکایل ربینویک، در پیام کتبی به سخنگوی تحصن‌کنندگان نوجوان افغان در استکهلم نوشته که موضع این اداره در برابر پناهجویان افغان مانند گذشته است. این تحصن اما در حال گسترش است و تحصن‌کنندگان تا زمان رسیدن به خواسته‌های خود به تحصن ادامه خواهند داد.

در نامه‌ای که اداره مهاجرت به روز چهارشنبه به سازماندهندگان این تحصن فرستاده‌است، اظهار می‌دارد که بررسی تمام پرونده‌های پناهجویان به‌ صورت انفرادی انجام می‌یابد و به این ترتیب به تمام پناهجویان اجازه اقامت داده نخواهد شد. با این همه، دیدار روز گذشته وزیر مهاجرت، هیلین فریتسون، از تحصن‌کنندگان به این گروه امیدواری داده‌ است. محمود رضایی، یکی از برگزار کنندگان این تحصن، از رویدادهای چند روز گذشته ابراز خرسندی و امیدواری می‌کند.
- ما کلمه‌ نمی‌شود را در ذهن خود جا نداده‌ ایم.

بعد از گذشت پنج روز از تحصن نوجوانان پناهجوی تنها در استکهلم، تعداد تحصن کنندگان افزایش یافته است. دو تن از وزرای کشور از این گروه بازدید کرده‌اند. سازمان دهندگان این تحصن امیدوار هستند که به هدف خود نزدیک شده‌اند. هدف این تحصن متوقف کردن اخراج پناهجویان نوجوان افغان به افغانستان است. از روز یکشنبه هفته گذشته به تعداد ده تن از نوجوانان تنهای پناهجو در مقابل پارلمان به تحصن نشستند. با افزایش تعداد این گروه، محل تحصن از مقابل پارلمان به مدبوریارپلاتسن انتقال یافت. اکنون شمار تحصن‌کنندگان نزدیک به هزار نفر است.

پیوستن پناهجویان دیگر از استکهلم و دیگر شهرهای سویدن به این تحصن سریع بوده‌است. شماری از شهروندان سویدنی و افغان‌ها و ایرانی‌هایی که اقامت دارند برای پشتیبانی از خواست‌های تحصن‌کنندگان در کنار این جمع نشسته‌اند.

وضعیت بحرانی نوجوانان تنهای پناهجو در سویدن و همچنین امیدواری به ماندن در این کشور، به نوجوانان سازمان دهنده این تحصن انرژی خاصی داده‌است. یکی از نوجوانانی که در حمله دو روز پیش از سوی گروه افراطی جنبش مقاومت اروپای شمالی به این گروه جراحت برداشت تا هنوز در جمع تحصن‌کنندگان حضور دارد. چشم‌های محمد مرادی، ۱۷ ساله بر اثر پرتاب نارنجک دودزا آسیب دیده‌است. در حالی که یک پا و دو دست او در بانداژ است هنوز به عنوان نگهبان فعالیت می‌کند. او به بخش فارسی|دری رادیوی سویدن اظهار می‌دارد:
- باوجودی که در بدنم درد دارم و شب‌ها نخوابیده‌ام، نمی توانم این جمع را تنها بگذارم.

نماینده فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی نیز در میان تحصن‌کنندگان است و سارا نخه‌یی، مسئول این فدراسیون، به بخش فارسی|دری رادیوی سویدن بیان می‌دارد:
- خواسته‌های این حرکت را برحق و انسانی می‌دانیم.

یک تعداد نوجوانان پناهجو شب‌ها در محل می‌خوابند باوجودی که شرکت‌کنندگان این تحصن اجازه ماندن از طرف شب در مدبوریارپلتسن را ندارند. پُلیس از این وضعیت شکایت کرده‌است ولی این حالت باعث متوقف شدن تحصن نخواهد شد. از ذکی خلیل، مسئول امور پناهندگی انجمن افغان‌ها در استکهلم، می‌پرسم که این تحصن در متوقف کردن اخراج‌ها به افغانستان تا چه اندازه موثر خواهد بود.
- در کل ادامه این‌گونه حرکت‌ها روی پروسه پناهنده‌ پذیری موثر است.

برای پشتیبانی از این حرکت، برخی از پناهجویان در شهرهای دیگر سویدن می‌خواهند به تجمع‌هایی دست  بزنند. به باور سازمان دهندگان این تحصن در استکهلم، بهتر است آنها برای تقویت بخشیدن این حرکت در جمع تحصن‌کنندگان در استکهلم بپیوندند. تجمع‌های مختلف نه تنها با عث قوت‌دادن به این تحصن نمی‌شود، بلکه این تحصن را ضعیف نیز خواهد کرد.