کمبود آموزگار در آستانه شروع سال تحصیلی چشمگیر است

2:21 min

گزارش اداره کاریابی حاکی از این است که در حال حاضر  بیش ازهفت هزار پست آموزگاری  خالی  در سوئد وجود دارد.

مدارس بسیاری هستند که سال تحصیلی را با کمبود آموزگار آغاز می‌کنند. در فهرست اداره کاریابی ٧٢٠٠ پست آموزگاری دیده می‌شود  که می‌توان برای آنها درخواست استخدام داد. اما کمبود آموزگار در استان‌های/ولایت‌های گوناگون یکسان نیست. برای نمونه در وسترا یوتالاند پست‌های خالی از سال گذشته به این سو هفده در صد افزایش یافته است و مدارس این منطقه در یافتن داوطلب برای استخدام با دشواری چشمگیری روبرو هستند.

آن شارلوت روب،  مدیر مدرسه گِرِوگورد در یوتبوری در این زمینه می‌گوید که بسیاری از کسانی که درخواست کرده و برای مصاحبه استخدامی دعوت شده اند ، یک روز پیش از زمان مصاحبه تماس می‌گیرند و می‌گویند کار دیگری گرفته‌اند. استخدام شدن به عنوان آموزگار بسیار آسان شده است  و باید گفت که بازار به اصطلاح بازار آموزگاران است، یعنی تقاضا برای آموزگاران  بسیار بیشتر از تعداد کسانی است که درخواست استخدام به عنوان آموزگار می‌کنند.

از سوی دیگر درخواست تحصیل در دانشکده‌های تربیت معلم یعنی شرکت در آموزش آموزگاری نیز کاهش یافته است که نشانگر این است که به این زودی مسئله کمبود آموزگار حل نخواهد شد.

ماریا رون، دبیرکل اتحادیه آموزگاران سوئد در این زمینه ابراز نگرانی شدید  می‌کند و تاکید دارد که برای حل مشکل کمبود آموزگار همرایی در میان احزاب سیاسی ضروری است  که در حال حاضر وجود ندارد. وی ادامه می‌دهد که سیاستمداران سوئد باید مشاجرات خود در این زمینه را پایان دهند و به جای آن برای  پیدا کردن راه حلی دراز مدت تلاش کنند