بیکاری در سوئد کاهش نیافته است

1:31 min

 گزارش اداره کاریابی  که امروز انتشار یافت حاکی از این است که بیکاری در سوئد در ماه ژوئیه  هفت و سه دهم درصد بود یعنی کاهشی در بیکاری دیده نمی شود.

 همین گزارش نشان می دهد که بیکاری در میان متولدین در سوئد سه و نه دهم درصد بوده است و این در حالی است که بیست یک و هشت دهم درصد نیروی کار که در خارج از سوئد متولد شده اند، بیکار بودند.

تغییر نیافتن رقم بیکاری همزمان است با رشد چشمگیر اقتصادی و اشتغال در سوئد  که به نظر متناقض می آید اما  به گفته  آنیکا سوندن ، تحلیلگر اداره ی کاریابی ، این امر قابل توضیح است. وی ادامه می دهد که درست است که در سوئد رشدی قابل توجه در اشتغال دیده می شود اما باید توجه داشت که افزایش مهاجرت به سوئد باعث شده که تقاضا برای کار افزایش یافته و این افزایش به حدی است که افزایش اشتغال را خنثی کرده و رقم بیکاری را در همان میزان سابق نگاه داشته است.

در پایان ماه ژوئیه سیصد و پنجاه شش هزار تن از نیروی کار سوئد بیکار بودند که در مقایسه با سال گذشته  حتی نشانگر افزایشی به تعداد ۶۰۰۰ کارجو است.

آنیکا سوندن در مورد بیکاران چنین می گوید که بسیاری از آنها فاقد تحصیلات مناسب در بازار کار سوئد هستند اما همزمان با این علاقه ی چندانی به تحصیل نیز دیده نمی شود. بنا براین بنا به گفته آنیکا سوندن باید اقداماتی برای ایجاد انگیزه برای تحصیل به عمل آید  تا به دست آوردن کار آسانتر شود.