پیشنهاد قانون جدید در مورد حضور احزاب در مدارس

2:28 min

لایحه ای برای تنظیم روابط احزاب و مدارس یعنی حضور احزاب  در مدارس برای اطلاع رسانی سیاسی در حال تهیه است که بزودی ارائه خواهد شد.

 پیش نویس چنین قانونی حاوی یک عبارت بندی بحث انگیز است که گفته می‌شود ممکن است در تضاد با قانون اساسی سوئد باشد.

موضوع از این قرار است که در جریان انتخابات در چند دوره ی اخیر، مسئولان مدارس با این مشکل روبرو بوده اند که اگر از یک حزب برای سخنرانی و اطلاع رسانی دعوت کنند نمی توانند  درخواست حزبی دیگر را، حتی اگر حزبی  افراط گرا باشد، برای حضور و اطلاع رسانی  در مدرسه رد کنند. این مشکل باعث شده که بسیاری از مدارس سوئد از ترس اینکه اقدامی نادرست  در این زمینه به عمل آورند، هیچ حزبی را برای حضور نپذیرفته اند.

دولت بورژوایی راین فلت برای حل این مشکل  شروع به اقداماتی  کرد که اکنون در دولت استفان لوون ادامه می یابد. وزیر امور دبیرستان های دولت استفان لوون  ، آنا اکستروم، اعلام داشت که وی می خواهد تا انتخابات سال آینده قانونی وضع شود و بنا بر این بزودی لایحه ای در این زمینه ارائه خواهد شد. او انگیزه خود را پایان دادن به نابسامانی موجود عنوان می کند و می گوید به این ترتیب مدیران مدارس تکلیف خود را در مورد دعوت از احزاب برای سخنرانی و اطلاع رسانی خواهند دانست.

در پیش نویس چنین قانونی راه حلی ارائه شده مبنی بر اینکه مدیران مدارس بتوانند هر حزبی را که بخواهند دعوت کنند و مجبور به این نباشند که حزبی را که صلاح نمی دانند بپذیرند.

اما شماری از کارشناسان قانون اساسی سوئد، چنین پیشنهادی را مخالف اصل عینیت در قانون اساسی می دانند. برای نمونه ناظر عالی حقوقی پارلمان سوئد می‌گوید عبارت بندی فوق ممکن است  مخالف أصول قانون اساسی سوئد باشد.

وزیر امور دبیرستان های سوئد با توجه به چنین گفته هایی اظهار می دارد که هنوز لایحه مورد نظر بطور نهایی فرموله نشده است و او در حال حاضر در این باره ابراز عقیده نمی کند.