نوجوانان تنهای پناهجو به تحصن ادامه خواهند داد

4:18 min

نوجوانان پناهجوی افغان که در نهمین روز تحصن خود در مدبوریارپلاتسن به سر می‌برند از روند ادامه تحصن و روی کرد تحصن کننده‌گان در زمان شروع مدارس خبر دادند. آنها قرار است در حین حضور در صنف‌های درسی با نشستن روی زمین به تحصن خود ادامه دهند.

فاطمه خاوری، سخنگوی تحصن کنندگان به بخش فارسی|دری رادیوی سویدن می‌گوید: تصمیم اولیه ما این بود  که پافشاری کنیم و به مکتب نرویم اما نهاد‌های حمایت کننده ما از این تصمیم پشتیبانی نکردند و گفتند اگر تحصن کننده‌ها به مکتب نروند ما دیگر از شما حمایت نخواهیم کرد به همین دلیل ما از انجام این شیوه تحصن خودداری کردیم.

نجف احمدی، یکی از برگزار کننده‌گان تحصن نوجوانان افغان در سویدن در رابطه با تغییر شیوه تحصن به بخش فارسی|دری رادیو سویدن می‌گوید: کسانی که در به مکتب می‌روند قرار است در صنف‌های درسی روی زمین بنشینند و به فراگیری درس‌ها این گونه ادامه دهند. این خود نوع دیگری از تحصن است که ما در قدم بعدی انجام خواهیم داد.

پسر جوانی که در جمع تحصن کننده‌گان حضور داشت و نخواست نامش فاش شود در رابطه با نرفتنش به مکتب در زمان تحصن به بخش فارسی|دری رادیوی سویدن گفت: این را خوب می‌دانم که نرفتن به مکتب چقدر برایم بد تمام می‌‌شود اما زمانی که قرار است مرا اخراج کنند، یاد گرفتن زبان سویدنی به چه دردم می‌خورد.

در همین حال یکی دیگر از تحصن کننده‌گان که مهدی نام دارد در مصاحبه با بخش فارسی|دری رادیوی سویدن می‌گوید: من برای ولگردی به اینجا نیامده ام و هیچ چیزی نمی‌تواند دلیل آن شود تا من از مکتب رفتن خودداری کنم. با این همه نگرانی از اخراج‌های اجباری که دامن گیر ماست این طبیعی است که نتوانیم درست به درس تمرکز داشته باشیم اما با این حال باید به درس خود ادامه دهیم.

فاطمه خاوری، سخنگوی تحصن کنندگان در باره قدم بعدی آنها می‌گوید: اگر زمان تحصن ما طولانی شود و آقای میکائیل ربینویک واکنشی نشان ندهد مسلماً شیوه تحصن ما نیز تغییر خواهد کرد و این بار همه غافلگیر خواهند شد.

این در حالی است که شماری نوجوانان افغان که در کمون موتالا زندگی می‌کنند نیز دست به اعتراض زدند. آنها نیز درخواست مشابه دارد و می‌خواهند تا اخراج‌های اجباری به افغانستان توقف داده شود.