تورم در ماه ژوئیه افزایشی قابل توجه داشته است

1:15 min

گزارش مرکز آمار سوئد حاکی از این است که نرخ تورم  سالانه در ماه ژوئیه دو و دو دهم درصد بوده است که نسبت به ماه پیش از آن نیم درصد افزایش نشان می دهد

این افزایش در فاصله یک ماه، افزایشی چشمگیر است .

به گفته ی یوهان پرانه ، مفسر اقتصادی برنامه خبری رادیو ملی سوئد،  اکوت، افزایش نیم درصدی در یک ماه واقعا قابل توجه است  و برای نخستین بار در شش سال گذشته است که نرخ تورم  یعنی بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها، از  دو درصد  تجاوز کرده است.

با وجود  اینکه به این ترتیب نرخ تورم از دو درصد که بانک مرکزی سوئد آن را  به عنوان نرخ مطلوب تورم تعیین کرده بیشتر شده است، این  بانک  هنوز نرخ بهره ی پایه را افزایش نمی دهد. تصمیم در باره ی نرخ بهره بانک مرکزی در اوایل سپتامبر گرفته خواهد شد.