عکس: Fredrik Sandberg / TT

طرح جدید بازنشستگی واکنش‌های جدی را به دنبال داشته است

1:29 min

پیشنهاد شده که سن بازنشستگی به ٦٩ سال افزایش یابد در ضمن گفته شده است که تغییراتی نیز در قوانین بازنشستگی وارد خواهد شد.

در حال حاضر حد اقل سن بازنشستگی ٦١ سال است در این پیشنهاد آمده که این محدوده به ٦٤ سال افزایش یابد. در ضمن در حال حاضر حق ادامه کار تا سن ٦٧ سال تعیین شده است و اما در پیشنهاد جدید این محدوده به ٦٩ سال افزایش یافته است.

افزایش حقوق ثابت بازنشستگی نیز بخشی از این پیشنهاد است. حقوق ثابت بازنشستگی همان سطح درآمدی است که همه افراد پس از بازنشستگی به صورت تضمین شده دریافت می‌کنند؛ بدون در نظر داشت این مساله که یک فرد چه مدت زمانی کار کرده است.

گزارشگر سیاسی بخش خبر رادیوی سویدن گفته است که افزایش حقوق ثابت بازنشستگی به صورت تدریجی انجام خواهد یافت او گفته است که این روند چند سال را در برخواهد گرفت. پس از آنکه تمام تغییرات لازم اجرایی شوند ممکن است ده سال را دربرگیرد.

تغییراتی در نظام بیمه بازنشستگی نیز وارد خواهد آمد. این تغییرات خصوصاً در مورد کاهش شمار صندوق‌های بیمه بازنشستگی است. در حال حاضر ٨٥٠ صندوق بیمه بازنشستگی وجود دارد. گروه پارلمانی که روی این طرح کار می‌کند پیشنهاد کرده تا شمار صندوق‌های بیمه محدود شوند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista