تاخیر در دریافت اطلاعات فرد مظنون به تروریسم، به دلیل بی نظمی شرکت های تلفن

2:03 min

به نقل از روزنامه داگنز نیهتر، بی نظمی شرکت های تلفن همراه در دادن اطلاعات به پلیس، باعث ایجاد تاخیر در تحقیقات پلیس در مورد حمله ترورستی استکهلم شد.

پس از حمله ترورستی استکهلم، پلیس از شرکت‌های تلفن همراه خواست تا اطلاعاتی درمورد تماس های تلفنی رحمت اکیلوف، مظنون حمله ترورستی استکهلم دراختیار پلیس قراردهند. پلیس درپی کشف افرادی بود که شخص مظنون قبل و بعد از حمله ترورسی با آنها تماس گرفته بود، اما منظم نبودن داده های شرکت های تلفن همراه باعث شد تحقیقات پلیس با تاخیر مواجه شود.

گفته شده است اطلاعاتی که از شرکت های اصلی تلفن همراه به دست پلیس رسید حدود ۱۵۰۰  فایل اکس ال بوده است که بررسی تمام این اطلاعات ۵۰۰ ساعت کاری پلیس است. مشکل دیگر در اطلاعات بدست آمده از شرکت  های تلفن همراه این است که این اطلاعات در یک قالب منظم داده نشده و هر یک از شرکت های مخابراتی،  اطلاعات را در ۵۰ قالب مختلف تحویل پلیس داده است.

ترسا ماریک، رییس تحقیقاتی پلیس ملی سویدن در مصاحبه با روزنامه داگنز نیهتر گفت، توجیه یکی از شرکت های تلفن همراه در رابطه با این بی نظمی در داده های این شرکت این بوده که این شرکت با چهار شیوه متفاوت اطلاعات مورد نیاز ما را از سیستم شان جمع آوری کرده اند. او در ادامه افزود، این شرکت ها امکانات لازم و سیستم مشخصی برای این کار نداشته اند.

گفته شده است یکی از دلایل این مشکل، تغییر در قانون ذخیره سازی داده های شرکت های مخابراتی در اروپا است. قبلا، شرکت های تلفن همراه موظف بودند اطلاعات مشتریان خود را به مدت شش ماه ذخیره کنند، اما پس از گرفتن اخطاریه از دادگاهی در اروپا، شرکت های تلفن همراه ذخیره منظم داده های مشتریان شان را ضروری ندانسته و به این کار پایان دادند.