افزایش آمار خودکشی در روز نخست سال

1:40 min

بر اساس یک بررسی جدید که در مجله روانپزشکی شمال اروپا به نشر رسیده است. تعداد مردانی که در روز نخست سال خودکشی می کنند بیشتر از زنان است.

در این بررسی آمده است که آمار خودکشی ها در روز نخست سال به این دلیل افزایش می یابد که افراد به مقدار زیاد الکهول می نوشند. فردی که از قبل با مشکلات روانی درگیر است، در زمان مستی توانایی ذهنی او برای حل مشکلات اش کاهش می یابد.

آلفرد اسکوگبری، دبیر کل سازمان سوئساید زیرو، در این رابطه به رادیو سویدن گفت: نا امیدی نسبت به آینده و خستگی روز بعد مستی می تواند ترکیب خطرناک برای زندگی فرد باشد.

 به عقیده آلفرد اسکوگبری، دلیل خودکشی دو برابر مردان نسبت به زنان این است که مردان در ابراض احساسات شان مشکل دارند. ما مردان متاسفانه برای بیان احساساتمان  نمی توانیم کالمه های درست پیدا کنیم. او در ادامه افزود: مکاتب در این رابطه مسئولیت دارند که به دانش آموزان پسر آموزش دهند که چگونه احساساتشان را بیان کنند.

در پانزده سال گذشته آمار خودکشی در سویدن کاهش ۲۰ درصدی داشته است. این در حالی است که سال قبل در سویدن ۱۴۷۸ نفر خودکشی کردند. اما آمار خودکشی در مورد نوجوانان در مدت زمان طولانی در سطح یکسان بوده است.