شروط‌ حزب سنتر برای موافقت با استفان لوون

0:43 min

حزب سنتر با نخست‌وزیری استفان لوون موافقت خواهدکرد اگر او خواسته‌های این حزب را بپذیرد.

رهبر حزب سنتر، انی لووو در گفتگویی با روزنامه‌ی داگنس‌نی‌هیتر به فهرستی از خواسته‌های این حزب اشاره کرده است که دراختیار استفان لوون، رهبر حزب سوسیال‌دموکرات خواهدگذاشت تا درصورت موافقت با آنها، رای موافق این حزب را در رای‌گیری برای نخست‌وزیری خود به دست آورد.

از مهم‌ترین خواسته‌های حزب سنتر، کاهش مالیات‌ها و ایجاد تغییراتی در قوانین کار است.

انی لوو در گفتگوی خود با روزنامه‌ی داگنس نی‌هیتر همچنین گفته است آمادگی برای مشارکت در یک دولت سوسیال‌دموکرات را ندارد.