درخواست ۸۰۰ میلیون کرون غرامت

1:23 min

یک شرکت ایتالیایی از اداره‌ امور حمل و نقل سوئد شکایت کرده و درخواست ۸۰ میلیون یورو، حدود ۸۰۰ میلیون کرون غرامت کرده است.

 دلیل این شکایت، اقدام اداره امور حمل و نقل به لغو قرارداد خود با شرکت سهامی لووئون سم‌وَرکان Lovön Samverkan برای حفر تونل‌هایی در جاده‌های استکهلم بوده است.

با لغو این قرارداد در ماه مارس، شرکت لووئون سم‌وَرکان ورشکسته شد و اینک یکی از دو صاحب ایتالیایی آن، شرکت ویانینی لاووری اسپا از این اداره و دولت سوئد شکایت کرده است.

اداره امور حمل و نقل، دلیل لغو قرارداد خود را وجود کمبودهای اساسی در کار شرکت لووئون سم‌وَرکان عنوان کرده، اما مورد پذیرش شرکت ایتالیایی قرار نگرفته است.

شارلوت لیندمارک، رئیس دایره‌ی حقوقی اداره امور حمل و نقل می‌گوید این اداره‌ تاکنون با چنین شکایت‌هایی روبرو نشده و سابقه نداشته مورد شکایت یک شرکت ایتالیایی قرارگیرد.

اداره امور حمل و نقل، این شکایت را به کارگزار حقوقی دولت واگذار کرده چون هم از یک اداره‌ی دولتی شکایت‌ شده و هم مبلغ درخواست‌شده، بسیار سنگین است.