دولت سوئد خواستار تشدید چشمگیر مجازات قتل عمد است

2:03 min

دولت سوئد اعلام داشت که پیشنهادی را برای تشدید قابل توجه مجازات کسانی که مرتکب قتل عمد می‌شوند ارائه می‌دهد.

 اکنون مجازات حبس ابد برای قتل عمد،  در عمل و در موارد بسیاری  بیش از ۱۴ سال نیست. وزیر دادگستری سوئد ، مورگان یوهانسون این مجازات کوتاه مدت را قابل قبول نمی‌داند و می‌گوید قتل عمد سنگین ترین جرم‌هاست و قابل جبران هم نیست و بنابراین باید مجازات آن در موارد بسیاری شدیدترین مجازات ممکن در سوئد یعنی حبس ابد واقعی باشد.

اظهار نظرهای برخی نهادها در مورد پیشنهاد دولت برای تشدید مجازات انتقاد آمیز بوده است که گفته‌اند تشدید مجازات وسیله‌ی موثری برای جلوگیری از قتل عمد در جامعه نیست. اما مورگان یوهانسون این نظر را نمی‌پذیرد و می گوید در موارد بسیاری تشدید مجازات پیشگیرانه است و فزون بر این زندانی کردن درازمدت تر کسانی که مرتکب قتل شده اند و گرایش به این گونه خشونت را دارند طبعا مانع حضور آنها در جامعه ودر نتیجه از بین رفتن امکان ارتکاب دوباره ِی قتل را دربر دارد.

انتظار می‌رود که امروز پیشنهاد دولت در مورد تشدید مجازات مرتکبین قتل عمد برای ارزیابی به شورای بررسی قوانین فرستاده شود.

اضافه کنیم که در پارلمان سوئد اکثریتی بزرگ برای تشدید مجازات قتل عمد وجود دارد و بنابراین پیش بینی می شود که  پیشنهاد دولت در این زمینه به آسانی تصویب شود.

در نظر است که تغییر قانون برای تشدید مجازات قتل عمد از اول ژانویه سال آینده اجرایی شود.