بدهکاری خانواده، شرم کودکان

5:49 min

یک دوازدهم کودکان در سوئد، حدود ۱۸۰ هزار کودک در خانه‌ای پروش می‌یابند که حداقل یکی از والدین آنها بدهکار است یا برنامه‌ای برای پرداخت بدهی خود نزد اداره‌ی اجراییات دارد.

این وضعیت می‌تواند بر این کودکان تاثیر بگذارد و به گفته‌ی تینا هِگمارک در اداره اجراییات، باعث شرم آنها از زندگی در چنین خانه‌ای و از نداری خود دربرابر دوستانشان شود.

این وضعیت آن‌چنان گسترده و بغرنج است که اداره‌ی اجراییات از بریس، سازمان دفاع از حقوق کودکان در جامعه کمک خواسته است. اما به گفته‌ی محمدرفیع محمودیان، جامعه شناس در دانشگاه ملاردالِن، ریشه‌ی این وضعیت، اقتصادی ست و سازمان بریس، امکان حل آن را ندارد.

محمدرفیع محمودیان، تاثیر این وضعیت را بر کودکان، چندجانبه و عمیق می‌داند. او معتقد است سوئد با این که یکی از کشورهایی در جهان است که برای رسیدن به بیشترین برابری اجتماعی تلاش می‌کند، اما موفقیت چندانی دراین زمینه و حل مشکل فقر در جامعه به دست نیاورده است.

وجود خانواده‌های بدهکار در کمون‌های مختلف سوئد، برابر نیست. برای نمونه در کمون‌های گرومس و شینسکَتِ‌بَری، یک پنجم کودکان در خانواده‌های بدهکار و ضعیف از نظر مالی زندگی می‌کنند، درحالی که این میزان در کمون‌هایی مانند لُمما و دَندِرید، یک پنجاهم است. مسئول امور مالی کمون شینسکتِ‌بَری، لِنا روُوِن لوُرِن می‌گوید ساکنان این کمون از موقعیت استانداردی که در کمون‌های ثروتمند وجود دارد، برخوردار نیستند. او تنها راه حل این مشکل را کار می‌داند.