ممنوعیت کشیدن سیگار در فضای باز رستورانت‌ها

4:11 min

قانون ممنوعیت کشیدن سیگار در فضای باز رستورانت‌ها از اول ماه جولای سال جاری به اجرا گذاشته می‌شود. به‌گفته کارشناسان این قانون جدید که از دوشنبه‌ اجرایی می‌شود زیاد واضح نیست.

لینا هالگرن، وزیر امور اجتماعی در برنامه صبحگاهی رادیوی سویدن گفت: این که دقیقا فردی چقدر از فضای باز یک رستورانت دور‌تر ایستاده و سیگار بکشد سوالی نیست که به وزیر امور اجتماعی راجع شود، در رابطه با این سوال افرادی که قانون را برای خود ترجمه می‌کنند می‌توانند تصمیم بگیرند. اما رویه اجرای این قانون به تدریج شکل خواهد گرفت.

لینا هالگرن فکر نمی‌کند که قانون منع سیگار در فضاهای باز مبهم باشد و او گمان هم نمی کند که شیوه اجرایی این قانون هم مشکل ساز شود.

یوسف سلطانی مالک یکی از رستوانت‌های واقع در استکهلم به بخش فارسی|دری رادیوی سویدن می‌گوید: این قانون را دوست دارم زیرا از کشیدن سیگار خوشم نمی‌آید و اگر فردی هم در نزدیکی رستورانت من سیگار بکشد ما به او گوش‌زد خواهیم کرد که از رستورانت دور شود. او افزود: اما در کل چون رستورانت ما الکول نمی فروشد با اجرایی شدن این قانون از مشتری‌های ما کاسته‌نخواهد شد.

شهیر بابک یکی از مشتریان این رستورات در مورد اجرایی شدن قانون جدید در مورد منع سیگار کشیدن در فضای باز رستورات‌ها به بخش فارسی|دری رادیوی سویدن می‌گوید: کشیدن سیگار برای افراد جامعه مفید نیست و تاثیر منفی از خود به‌جا می‌گذارد و اگر با فرد سیگاری در مکانی استاده باشم و کسی به من گوش‌زد کند به او حق خواهم داد و از آن‌ مکان دور خواهم شد.

قانون جدید ممنوعیت کشیدن سیگار در مکان‌های عمومی از دوشنبه اول ماه جولای به‌ اجرا گذاشته می‌شود. فضای باز رستورانت‌ها، در ورودی‌ ساختمان‌های که کشیدن سیگار در آن‌مکان‌ها مجاز نیست، ایستگاهای وسایط حمل و نقل عمومی و میدان‌های بازی و ورزشی از جمله مکان‌هایی هستند که افراد اجازه کشدن سیگار را در این محل‌ها نخواهند داشت.

سیگارهای الکترونیکی، پیپ تنباکو، چلم (قلیان) و هر نوع دودی که از تنباکو برخاسته باشد نیز شامل این قانون می‌شود.

افراد مسئول موظف هستند تابلو‌های منع کشیدن سیگار را در مکان‌های ممنوعه قرار دهند. اگر فردی این قانون را نقض کند مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.