حقوق برابر با والدین برای همزی‌ها، و قوانین دیگر

2:41 min

از اول ماه ژوییه/جولای، قوانین جدیدی به اجرا درمی‌آیند. برخی از این قوانین در ارتباط با توافق میان دولت و دو حزب سنتر و لیبرال، هستند.

 ازجمله قوانین جدید، امکان استفاده از مرخصی نگهداری از فرزندان و دریافت کمک‌هزینه‌ی والدین توسط همزی‌ها ست.
تاکنون هر والد تنها می‌توانست کسی را در کمک‌هزینه‌ی والدین سهیم کند که با او ازدواج کرده یا پیش از این با هم همسر بوده‌اند و یا این که با یک‌دیگر دارای فرزندانی هستند، اما با قانون جدید، این امکان برای همزی هر یک از والدین نیز ممکن خواهدشد.

به نظر اریک مِگی، دکتر در رشته‌ی حقوق اجتماعی در دانشگاه بوتبوری، با تصویب این قانون، پارلمان به نیاز کودکان فکر کرده است تا به بهترین شکل توسط افرادی که در کنار او هستند نگهداری شوند و نه این که آنها حتما باید پدر یا مادر بیولوژیکی او باشند.

این قانون امکانات مشابهی را برای بسیاری از خانواده‌ها برای نمونه زوج‌های همجنس‌گرا و والدینی که از هم جداشده اند نیز فراهم می‌سازد.

از قوانین دیگری که از اول ماه ژوییه به اجرا درمی‌آیند می‌توان به این‌ها اشاره کرد: تمدید اجازه‌ی اقامت موقت تا سال ۲۰۲۱- افزایش امکان پیوند خانوادگی برای کسانی که مطابق قانون ژنو، پناهجو شناخته نمی‌شوند، اما نیاز به محافظت دارند- دادن اجازه‌ی اقامت دائم در برخی موارد به کسانی که در سوئد متولد شده‌اند و یا بطور رسمی فاقد کشور و سرزمینی هستند- رایگان شدن آزمایش سرطان دهانه‌ی رحم برای تمام زنان- امکان دست‌رسی پلیس و پلیس امنیتی در برخی موارد به اطلاعات شنود رادیویی وزارت دفاع، FRA- دوبرابر شدن تخفیف مالیاتی برای خدمات خانگی -ممنوعیت راندن سورتمه‌ی آبی برای افراد زیر ۱۵ سال- کاهش هزینه‌ی کارفرما برای استخدام جوانان و استفاده از اتوبوس‌های بلندتر در حمل و نقل عمومی در شهرها. این اتوبوس‌ها که طولشان حدود ۵ متر بیشتر از اتوبوس‌های کنونی ست و به ۲۴ متر می‌رسد، پیش از این در یوتبوری و مالمو آزمایش شده اند.