کناره‌گیری پرستاران به دلیل سنگینی کار

2:25 min

شماری از پرستاران در بیمارستان‌های مختلف به ویژه در منطقه‌ی یوتالاند غربی، سال گذشته مجبور شدند به دلیل کمبود پرستار، به جای بیش از ۳۰۰ پرستار تمام‌وقت کار کنند.

بسیاری از این پرستاران، از کار خود استعفا داده و ازجمله برای کار به نروژ/ناروی رفته‌اند. یکی از آنها سونیا ابراهیم است که می‌گوید در نروژ مجبور نیست اضافه کار کند و می‌تواند از وقت استراحت خود استفاده کند و حال خوبی هم داشته باشد.

به گزارش شبکه ۳ رادیو سوئد، درمورد دلایل نارضایی پرستاران و کناره‌گیری آنها، میان کارفرما و اتحادیه‌ی کارکنانِ خدمات درمانی، اختلاف وجود دارد. بیمارستان یوتالاند غربی به عنوان کارفرما، کمبود پرستار برای استخدام را دلیل نیاز به اضافه‌کاری و فشار بر پرستاران می‌داند. مارینا اولسوُن از مسئولان این بیمارستان می‌گوید بیکاری وجود ندارد و مردم نمی‌توانند منتظر بمانند تا ماما/قابله و پرستار استخدام شوند، کسی برای استخدام وجود ندارد.

اما به نظر اتحادیه‌ی کارکنان خدمات درمانی، شرایط سنگین کار باعث عدم تمایل پرستاران به استخدام و در نتیجه کمبود پرستار شده است. این اتحادیه معتقد است برای جلب پرستاران به کار در بخش درمانی کشور باید پرداخت حقوق‌های بهتر، تنظیم ساعات‌کار مناسب‌تر و رعایت بهتر وضعیت آنها را در دستور کار قرار داد.

سونیا ابراهیم نیز با نظر اتحادیه موافق است که به جای استفاده از اضافه‌کاری و خسته کردن پرستاران باید نیروهای جدید استخدام شوند. او می‌گوید پرستاران زیادی هستند، اما نمی‌خواهند با این شرایط کار، استخدام شوند.

به گزارش اداره کل خدمات اجتماعی و اتحادیه‌ی کارکنان کمون‌ها و شوراهای استانی، در سال‌های اخیر بیش از ۱۲ هزار پرستار کار خود را ترک کرده‌اند. شمار زیادی از این پرستاران برای ادامه‌ی کار به نروژ رفته‌اند.