هفتە سیاستمداران در المدالن

امسال  پنجاه و یکمین سالی است که هفته سیاستمداران یا المیدالین در جزیره گوتلند برگزار می‌شود. در این هفته رهبران احزاب پارلمانی به اینجا میایند و از سیاست خود به مردم بیان می‌کنند.

رسانه‌های خبری به‌طور گسترده حضور دارند و با سیاستمداران صحبت می‌کنند، سخنرانی‌های رهبران احزاب سیاسی را تحلیل می‌کنند و از دیگر رویدادهای این هفته برای مردم اطلاع‌رسانی می‌کنند.

تعداد رویدادهای این هفته نسبت به سال گذشته کاهش یافته‌است – از ۴۳۰۰ رویداد به ۳۷۰۰ تقلیل یافته است، و به همین ترتیب شمار شرکت‌کننده‌های این کمتر شده، یکی از دلایل آن گران‌بودن اجاره محل کنفرانس و سیمینار و کرایه محل بودوباش برای بازدیدکنندگان در ویسبی است. دلیل دوم آن، سال بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی عنوان شده‌است. کمون ویسبی که برگزارکننده هفته سیاستمداران است با شرکت ۵۰-هزار نفر راضی خواهند بود.

سوژه امسال هفته سیاستمداران در ویسبی را دموکراسی نتخاب کرده‌اند. از دموکراسی سویدن صد سال می‌گذرد و در سال جاری صدسالگی این رویداد تجلیل می‌شود.