خبرنگار افغان در هفته سیاستمدران از آزادی بیان در افغانستان صحبت می‌کند

6:49 min

ولی آرین، که اکنون ساکن سویدن است از آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان برای مردم سویدن توضیحات می‌دهد.

ولی آرین که از چند سال پیش به این سو به عنوان نویسنده مهمان کمون مالمو در سویدن زندگی می‌کند، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در سویدن را با ثبات و دوامدار می‌خواند. او همچنین آزادی بیان در افغانستان را مدیون نسل جوان آن کشور می‌خواند و امیدوار است که این دست‌اورد نسل جوان با تغییرات سیاسی به جای خود باقی بماند.

به باور ولی آرین دموکراسی صد ساله سویدن بر پایه قدرت و خواست مردم این کشور استوار است ولی آرزو دارد که خواسته‌های افراد تازه‌وارد نیز در این دموکراسی گنجاینده شود.