یک مقام ارتش به اتهام قوادی محاکمه شد

0:52 min

یک افسر بلند رتبه وزارت دفاع امروز در دادگاه ابتدایی در کمون نکا در استکهلم به اتهام قوادی محاکمه شد.

این افسر در حالی که اتهامات وارده را رد کرده به ده ماه زندان محکوم شده است. براساس حکم دادگاه متهم که مرد ۵۲ ساله است زنی که با او رابطه داشته است را بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ مجبور به تن فروشی کرده است.

این مرد در اینترنت آگاهی پخش می‌کرد و از این طریق مشتری یابی می‌کرد و سپس با مشتریان ارتباط می‌گرفت و حتا برایشان مکان تهیه می‌کرد. به گفته دانیل سنیسون، دادستان هدف این مرد از این کار تامین منافع مالی بوده است.

به نقل از قربانی، این فرد ۳۰ بار از سوی این مرد مجبور به تن فروشی شده است. تا کنون ۱۰ تن به جرم خرید رابطه جنسی شناسایی شده اند.