حزب چپ: استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی باید ارزان‌تر شود

1:43 min

در سومین روز هفته سیاستمداران امروز رهبر حزب چپ فرصت سخنرانی و ارائه پیشنهادهای این حزب را دارد.

حزب چپ پیشنهاد داده است که استفاده از حمل و نقل عمومی ارزانتر شود و کیفیت آن بهبود یابد. این حزب بر اساس این پیشنهاد در نظر دارد دو میلیارد کرون هر سال تا سال ۲۰۲۰ در حمل و نقل عمومی سرمایه‌گذاری کند و این سرمایه‌گذاری را پس از آن برای دوسال دیگر نیز ادامه دهد. در این پیشنهاد آمده است که ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل عمومی در مناطق مختلف خود باید تصمیم بگیرند که از بودجه دست داشته چگونه استفاده کنند.

این مطالب را یوناس خوستد رهبر حزب چپ در نشست خبریی در هفته سیاستمداران ابراز داشته است. او در ادامه گفته است که این پیشنهاد شامل بودجه خزانی دولت خواهد شد.

در همین حال رهبر این حزب گفته است که این حزب به ورزش نوجوانان توجه وِیژه کرده و پیشنهادی را به این منظور به ارزش میلیاردها کرون برای سرمایه‌گذاری روی این بخش مطرح می‌کند. رهبر این حزب در گفتگو با رادیوی سویدن گفته است که این حزب در نظر دارد ۵۰۰ میلیون کرون در سال برای پنچ سال از بودجه دولت با کمونهای که در این زمینه به کمک نیاز دارند کمک کند.