گیتا نبوی: زن بودن و فمینیست بودن لزوماً یکی نیست

5:41 min

به باور گیتا نبوی، سخنگوی حزب ابتکار فیمینستی، از جنس زن بودن و فمینیست بودن دو مقوله متفاوت است.

امروز در هفته سیاستمداران روز سخنرانی رهبر جدید حزب لیبرال است. نیامکو صابونی برای نخستین بار به عنوان رهبر لیبرالها به روی صحنه خواهد رفت. گیتا نبوی، از انتخاب یک رهبر زن برای یک حزب خرسند است اما با نظرات صابونی موافق نیست.

در ادامه مصاحبه با او در هفته سیاستمداران پرسیدیم که باوجود داشتن یک دولت و پارلمان فیمینستی در سویدن چه نیازی برای این حزب احساس می‌شود که فعالیت کند. او به بخش فارسی|دری رادیوی سویدن چنین می‌گوید:

- دولت و پارلمان بیان می‌دارند که فیمینستی هستند ولی افکار و کارکردهای فیمینستی ندارند. درآمد زن‌ها در طول زندگی کاری شان خیلی پائین‌تر از مردهاست، این تفاوت‌ها باید درست شود.

مصاحبه کامل ما با گیتا نبوی را در فایل صوتی بشنوید.