رهبر لیبرال‌ها امکان مذاکره با دموکراتهای سویدن را رد کرد

1:42 min

در چهارمین روز هفته سیاستمداران در ویسبی قرار است رهبر جدید حزب لیبرال نیامکو سابونی سخنرانی کند. امروز در واقع روز حزب لیبرال در المه‌دالن بحساب می‌رود و به این ترتیب نکته نظرها و پیشنهادهای این حزب مورد توجه است.

نیامکو سابونی جمعه گذشته به عنوان رهبر حزب لیبرال انتخاب شد و این نخستین سخنرانی وی در المه‌دالن به عنوان رهبر یک حزب خواهد بود. او در گفتگو با رادیوی سویدن می‌گوید: من نخستین سویدنی خارجی‌تبارم که رهبر یک حزب پارلمانی می‌شود. برای بسیاری سویدنی‌های که سابقه متفاوت دارند و برای نوجوانان این مساله را ثابت می‌کند که این امکان وجود دارد که به آنچه می‌خواهند دست یابند.

نیامکو سابونی در توضیحی گفته است که با حزب دموکرات سویدن وارد مذاکره نخواهد شد و حکومت مشترک تشکیل نخواهد داد. اما با این حزب برخورد درست خواهد داشت، درست مانند هر حزب دیگر در پارلمان.

نیامکو سابونی از توافق‌نامه موسوم به توافق جنوری که منجر به تشکیل حکومت فعلی شد، انتقاد کرده. او باور دارد که این توافق بر اساس دیدگاه‌های مشترک به وجود نیامده و فقط تلاشی ست تا از افزایش نفوذ حزب دموکرات سویدن جلوگیری کنند.