"دختران تنهای مهاجر یک گروه فراموش‌شده در بحث‌ها"

7:41 min

دختران تنهای مهاجر در سویدن در بحث‌های سیاسی و جامعه مدنی فراموش شده‌اند. نذیر حیدرپور، از انجمن پناهجویان تنهای استکهلم، معتقد است که دختران باید تشویق شوند که در بحث‌ها شرکت کنند و از مشکلات خود سخن بزنند.

به باور نذیر حیدرپور دختران تنهای مهاجر نظر به ساختار سنتی جامعه افغانی، از امکانات جامعه سویدن به اندازه کافی استفاده نمی‌کنند.

- این دختران اعتماد به خود ندارند و این زمان می‌برد که دختران جرات کنند و از خواست‌ها و مشکلات خود در جامعه صحبت کنند.

پژوهشها نشان داده است که دختران تنهای پناهجو کمتر از پسران موفق به راهیابی به بازار کار و یا پیشرفت درسی می‌شوند.

نذیر حیدرپور معتقد است که یکی از عوامل موثر در این ناکامی، عدم اطلاعات این گروه از پناهجویان از ساختار جامعه سویدن و نداشتن تماس با مردم و جامعه است.

گفتگوی کامل خبرنگار ما با نذیر حیدرپور را در حاشیه هفته آلمه‌دالن را در لینک صدا بشنوید.