رهبر حزب سنتر در المه‌دالن: ما خواهان تصاحب کرسی در کابینه نیستیم

2:11 min

در پنجمین روز هفته سیاستمداران نوبت حزب سنتر است. رهبر حزب سنتر در سخنرانی امروز خود در هفته سیاستمداران پیشنهاد داده است که میزان مالیات برای مردم مناطق شمال غربی کشور باید کاهش یابد. به گفته انی لوف این پیشنهاد به منظور از میان برداشتن شکافهای است که به دلیل وضع مالیات غیر متوازن ایجاد شده است.

انی لوف رهبر این حزب در گفتگوی اختصاصی که بصورت مستقیم توسط کانال یک رادیوی سویدن از جزیره گوتلند پخش شد در مورد شکست همکاری‌های ائتلاف احزاب بورژوایی سخن گفته است. پس از اعلام همکاری میان احزاب دموکرات مسیحی و دموکراتهای سویدن، انی لوف در توییتی ابراز تاسف کرد. او اکنون می‌گوید: اگر با حزب دموکراتهای سویدن همکاری کند نمی تواند همزمان با ما و بقیه اعضای ائتلاف همکار باشد. متاسفم از اینکه آنها درها را به همکاری باز کردند و چنین فاصله‌ی ایجاد کردند.

مساله دیگری که مورد بحث قرار گرفت استفاده از انرژی هسته‌ای است. احزاب مودرات و دموکراتهای مسیحی که بخشی از الیانس هستند باور دارند که استفاده از آن برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای موثر است اما رهبر حزب سنتر می‌گوید که احزاب نباید در مورد افزایش و یا کاهش استفاده از انرژی هسته‌ای تصمیم بگیرند، این موضوع بر اساس پژوهش و تقاضا تعیین می‌شود.

در ادامه انی لوف در واکنش به مقاله رهبر جدید لیبرال‌ها نیامکو سابونی که در روزنامه اکسپرسن به نشر رسید می‌گوید که نیاز به تصاحب کرسی در حکومت فعلی نیست. نیامکو سابونی در مقاله خود نوشته بود که حزب اش خواهان موقف های اجرایی در چارچوب حکومت است تا به این وسیله بتواند توافق موسوم به توافق‌نامه جنوری را که منجر به تشکیل حکومت کنونی شده است، به گونه بهتر اجرا کند.