اتحادیه نابینایان: نصب صدای هشدار در موترهای کم‌صدا باید الزامی شود

2:09 min

به نقل از روزنامه بلیکنگه اتحادیه سراسری نابینایان و کم بینایان خواسته است که نصب صدای هشداردهنده در موترها و وسایطی که کم‌صدا حرکت می‌کنند و سرعت شان تا ۴۰ کیلومتر در ساعت است، باید الزامی شود. در حال حاضر برای وسایط متحرک کم‌صدا با سرعت ۲۰ کیلومتر در ساعت چنین الزامی وضع شده است.

نیکلاس ماتسون از اتحادیه سراسری نابینایان و کم بینایان می‌گوید: برای فردی که معلولیت بینایی دارد و بخواهد از جاده‌ای عبور کند، به صدای وسایط گوش می‌دهد، اینکه موتری با سرعت ۴۰ کیلومتر در ساعت بی‌صدا در حرکت باشد مساله مرگ و زندگی است.

موترهای به اصطلاح دورگه (موترهای که دو سیستم سوخت‌ دارند) و موترهای الکتریکی در حال افزایش هستند. این وسایط در مقایسه با موتر‌های که فقط از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند کم‌صداتر هستند.

از اول جولای تمام موتر‌های جدید در اتحادیه اروپا باید با صدا حرکت کنند تا اطرافیان از وجود آن با خبر شوند. حرکت موترهای جدید با سرعت‌های پایین نسبتاً بی صدا است به همین دلیل حرکت تا سرعت ۲۰ کیلومتر در ساعت باید همراه با صدای هشدار باشد. پس از آنکه در کمون کارلسهمن یک موتر کم‌صدا با یک مرد نابینا تصادف کرد این موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفت. برخی استدلال می‌کنند که صدای موترها باعث آلودگی محیط زیست می‌شود اما نیکلاس ماتسون می‌گوید که این استدلال در اولویت قرار ندارد و نخست امنیت جان آدم‌ها باید مهم باشد.