وضعیت بدنی مناسب، مانعی برای بیماری‌های قلبی و عروقی

1:35 min

بررسی و مطالعه‌ی گسترده‌ای که توسط مدرسه‌ی عالی ورزش و تربیت بدنی انجام شده، نشان می‌دهد میان وضعیت بدنی هر فرد با بیماری‌های قلبی و عروقی او، رابطه‌ی تنگاتنگی وجوددارد.

در این بررسی، با نگاهی به اطلاعات جمع‌آوری ‌شده درمورد بیش از ۲۶۶ هزار نفر که بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ در آزمایش‌های مختلف وضعیت بدنی، (کُندیشون) شرکت کرده بودند، میزان دچارشدن به بیماری‌های قلبی و عروقی درمیان آنها محاسبه شده است.

یکی از نتایج به دست آمده در این بررسی این است که مردان در مقایسه با زنانِ هم سن خود که از وضعیت بدنی یک سانی نیز برخوردارند، بیشتر با خطر دچارشدن به بیماری‌های قلبی و عروقی روبرو می‌شوند. برای نمونه این خطر برای مردان ۱۸ تا ۴۹ ساله با زنان ۶۰ تا ۷۴ ساله برابر است. تفاوت میان مردان و زنان در این زمینه، پیش تر نیز مطرح بوده، اما به گفته‌ی اِلین اِک‌بلوم باک، یکی از مسئولان انجام این بررسی، برای نخستین بار است که تفاوتی تا این میزان زیاد، شناخته شده است.

در این بررسی نشان داده شده است کمترین تمرینات بدنی و ورزشی، در هر سنی برای زنان و مردان، می‌تواند از دچارشدن آنها به مشکلات و بیماری‌های قلبی و عروقی جلوگیری کند.