غنی مجیدی: بودجه پائیزی برنده‌ها و بازنده‌هایی دارد

5:43 min

امروز بودجه دوره کنونی دولت اعلام شد. به باور غنی مجیدی، استاد اقتصاد در دانشگاه سودرتورن، این بودجه مانند بودجه‌های سال‌های قبلی بازنده‌ها و برنده‌های خود را دارد.

بودجه کنونی برای بازنشسته‌ها، افراد با درامد بالا و ساکنین کمون‌های فقیر مثبت است، ولی افرادی که موتر/ماشین دارند باید برای بنزین پول بیشتر بپردازد.

- پولی که برای کمون‌های کم درآمد اختصاص یافته کافی نیست ولی میواند برای ایجاد زمینه‌های درسی و کاری برای افراد تازه‌وارد مفید باشد.

برای شنیدن جزئیات بیشتر در مورد بودجه معرفی شده از سوی دولت به فایل صوتی سر بزنید.