امروز فعالان محیط زیست در صدها شهر در سراسر جهان راه‌پیمایی می‌کنند

3:12 min

امروز در بیش از ۱۵۰ کشور فعالان محیط زیست دست به اعتراضات گسترده می‌زنند.

استرالیا یکی از کشورهای است که با برپایی تظاهرات گسترده امروز آغازگر اعتراضات شد و اعتراضات در بیش از ۱۰۰ شهر ادامه خواهد یافت.

فعالیت گسترده در رسانه‌های اجتماعی نیز صورت خواهد گرفت. ابتکار این اعتراضات از سوی فعال محیط زیست سویدنی گریتا تونبری صورت گرفته است که فعالان و مردم را در کشورهای آسترالیا، تایلند، اندونیزیا و فلیپین ترغیب به راه اندازی تظاهرات کرد.

گریتا تونبری ۱۶ ساله در آستانه اجلاس اقلیمی سازمان ملل در حال حاضر در نیویورک است. یک میلیون کودک از سوی مقامات شهر نیویورک اجازه یافته اند تا امروز در اعتصاب گسترده اشتراک کنند.

امروز در در شهرهای استکهلم، یوتبوری و مالمو نیز دانش‌آموزان مکتب‌ها دست به اعتراض و اعتصاب می‌زنند.