دولت سوئد پیشنهاد پناهنده‌پذیری بیشتر را رد کرد

1:17 min

برخی از کشورهای قدرتمند اتحادیه‌ی اروپا از جمله ازسوئد خواسته‌اند که با پذیرش بیشتر پناهجویانی که از طریق مدیترانه به اروپا می‌آیند، حل بخشی از مشکل پناهنده‌پذیری کشورهای  اتحادیه‌ی اروپا را بر عهده گیرد، اما دولت سوئد این خواسته را نمی پذیرد.

مورگان یوهانسون، وزیر امور مهاجرت سوئد، می‌گوید که در پنج سال گذشته، سوئد بیشتر از هرکشور دیگر عضو اتحادیه‌ی اروپا پناهنده پذیرفته است و سوئد نمی تواند به این کار ادامه دهد . او ادامه می‌دهد که پیشنهاد پذیرش پناهنده را دیگر کشورهای اتحادیه‌ باید بر عهده بگیرند نه سوئد.

 دو هفته پیش بود که چهاد کشور عضو اتحادیه‌اروپا، یعنی فرانسه، آلمان، ایتالیا و مالتا موقتا توافق کردند که پذیرش پناهجویانی را که از مدیترانه‌ی مرکزی به اروپا میی آیند میان خود تقسیم کنند و در این رابطه از کشورهای دیگر عضو اتحادیه‌ی اروپا نیز خواسته‌اند که در تقسیم پناهحویان شرکت کنند. اما چنانکه گفته شد، سوئد حاضر به پذیرش این خواسته نیست.