گزارش شورای پیشگیری از بزهکاری درباره افزایش نا امنی

1:58 min

امروز گزارش پژوهش شورای پیشگیری از بزهکاری در زمینه امنیت در جامعه انتشار یافت.  چنانکه سوفی لیند پژوهشگر مسئول این پروژه‌ی تحقیقی می‌گوید این پژوهش نشان می‌دهد که مردم بیشتر از پیش اظهار نا امنی می‌کنند و خود را در معرض تعرض بزهکارانه می‌دانند.

 بنا بر گزارش شورای پیشگیری از بزهکاری در سال ۲۰۱۸ کمی بیش از ۲۶ درصد مردم خود را در مورد تعرض می‌دیدند و این در حالی است که در سال ۲۰۱۷ این رقم اندکی کمتر از ۲۵ درصد بود.

این ارقام شامل همه‌ی أنواع بزهکاری‌هاست.

تهدید یکی از تعرض‌های گزارش شده است. بنا بر پژوهش شورای پیشگیری از بزهکاری، ۹ درصد پاسخ دهندگان به پرسشنامه‌ی این شورا، اظهار داشته‌اند که در سال گذشته مورد تهدید قرارگرفته‌اند.

گزارش شورای پیشگیری از بزهکاری  همچنین حاکی از تفاوت‌هایی میان مردان و زنان است.

نزدیک به ۱۲ درصد جوانان ۱۶ تا ۱۹ ساله اظهار داشته‌اند که در سال ۲۰۱۸ مورد ضرب و شتم قرارگرفته‌اند و زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله  بزرگترین گروهی هستند که اظهار داشته‌اند که مورد تعرض جنسی قرار گرفته‌اند، یعنی بیش از ۳۴ درصد.

در اطلاعیه‌ی مطبوعاتی شورای پیشگیری از بزهکاری، گفته می‌شود که نگرانی از قرار گرفتن در معرض بزهکاری زندگی انسان‌ها را به نحو چشمگیری محدودتر می‌کند، برای نمونه مانع بیرون رفتن آنها به میزان مطلوب از خانه می‌شود.

 اما این  شورا تاکید می‌کند که مشکل ناشی از این نگرانی‌ تنها مشکل این افراد نیست بلکه مشکل تمام جامعه است ، جامعه‌ای که خواستار  برابری انسا‌ن ها ست و محدودیت‌های این چنینی در آزادی انسان‌ها را نمی‌پذیرد.