اعطای جایزه‌ی نوبل در رشته‌ی فیزیک

1:05 min

برندگان جایزه‌ی نوبل سال ۲۰۱۹ در رشته‌ی فیزیک امروز اعلام شد. نیمی از جایزه به پروفسور جیمز پیبِل کانادایی تبار تعلق گرفت و نیمی دیگر به میشل مایور و دیدیِرکولوز سویسی اعطا شد.

 دلیل اعطای جایزه به جیمز پیبل کشفیات فیزیکی در کیهان‌شناسی اعلام شد. جایزه به دو دانشمند دیگر نیز به دلیل کشف یک سیاره‌ی فراخورشیدی یا اِکسوپلانِت به آنها داده شد.

اکسو پلانت سیاره‌ای است که بیرون از سامانه‌ی خورشیدی قرار دارد و به دور ستاره‌ای مانند خورشید در حال گردش است.