جایزه نوبل در رشته فیزیک

"با اساسات تئوری این دانشمند هزاران پژوهش عملی دیگر انجام یافته‌است"

8:29 min

جایزه نوبل سال ۲۰۱۹ در رشته فیزیک به سه دانشمند اهدا می‌شود. نظر به اظهارات کمیته نوبل، آن‌ها نقش مهمی را در فهم ما از تکامل کائنات و جایگاه کره زمین در این کائنات بازی کرده‌اند.

به باور فواد حسن، استاد فیزیک در دانشگاه استکهلم، کارهای نظری جیمز پیبلس که در چند دهه قبل انجام یافته، اساس خوبی برای پژوهش‌های عملی دانشمندان امروزی است.

- قوانین فیزیکی را که ما از زمین با آن آشنایی داریم، جیمز پیبلس با یک تعداد از دانشمدان دیگر آن را تعمیم دادند به تمام کائنات و خواستند که پیدایش و تکامل کائنات را مطالعه کنند.

نیمی از جایزه نوبل در رشته فیزیک به جیمز پیبلس، دانشمند آمریکایی-کانادایی اعطا می‌شود. او در زمینه فیزیک تئوری پژوهش‌هایی را انجام داده‌است. نیم دیگر جایزه نوبل سال ۲۰۱۹ به دو دانشمند سویسی اهدا می‌شود. میشل مایور، پژوهشگر فیزیک مربوط به کیهان، و دیدییر کولوز، کیهان شناس، کشفیاتی در زمینه موجودیت یک نظام شمسی دیگر در کائنات کرده‌اند این سیستم که به نظام شمسی ما شباهت دارد به دور یک سیاره روشن می‌چرخد.