انتقاد شدید از ایجاد تغییرات در اداره کاریابی

2:30 min

دولت می‌خواهد تغییراتی بزرگی در اداره کاریابی کشور (Arbetsförmedlingen) ایجاد شود. قرار است تا سال ۲۰۲۱ اداره کاریابی در سراسر کشور به بخش خصوصی واگذار شود اما این تغییرات با انتقاد روبه‌رو شده است.

این تغییرات بخشی از توافقنامه ماه جنوری است که بیشتر احزاب به این توافق نظر رسیدند که در کوتاه ترین زمان ممکن کار اداره کاریابی به بخش خصوصی واگذار شود و بعد آن این شرکت‌ها خصوصی هستند که کار افراد متقاضی کار را مدیریت کرده و آن‌ها را وارد بازار کار خواهند کرد.

رهبر حزب لیبرال نیامکو سبونی در این رابطه به رادیوی سویدن می‌گوید: تغییرات در اداره کاریابی خیلی با سرعت در حال انجام است و این نگران کننده است. او افزود مگر می‌شود در این زمان کم اصلاحات موثری در یک اداره‌ی دولتی به این بزرگی ایجاد کرد، من که گمان نمی‌کنم.

به‌همین دلیل رهبر حزب لیبرال خواستار مذاکره با حزب محیت زیست، سوسیال دموکرات‌ها و حزب سنتر است تا اجرای اصلاحات  برنامه ریزی شده را در سال ۲۰۲۱ به تعویق بیاندازد.

اندرش بوری وزیر پیشین دارایی به رادیوی سویدن می‌گوید: این اصلاحات خیلی بد است و مشکلات فراروانی را ایجاد خواهد کرد.

دولت در حال بررسی امکاناتی است که کمون‌ها در بعضی مناطق این وضیفه را به عهده بگیرند در مکان‌های که مراکز خصوصی هنوز رشد نکرده‌اند.

اندرش بوری با نقد این مسپله می‌گوید: انتقال مسئولیت به کمون‌ها قطعاً راه حل بدی است. در توجه به قانون کمک هزینه اداره خدمات اجتماعی (سوسیال) این امر تحرک را در بازار کار تا حد زیادی کاهش می دهد. او افزود این که کار اداره کاریابی به کمون‌ها واگذار شود یک اشتباه تاریخی است.