حکم دختری که اخراج اجباری مردی را به افغانستان متوقف کرد

1:51 min

امروز صبح دادگاه منطقه یوتبوری اعلام کرد که الین ارسون به دلیل نقض قانون اداره حمل و نقل هوایی مقصر شناخته شده است. ارسون از سوی این دادگاه به پرداخت ۷۰ کرون در روز برای ۶۰ روز جریمه نقدی شد.

ییم فونرایس دادستان این پرونده به رادیوی سویدن می‌گوید: من عنوان دادستان از این قضاوت راضی هستم و این که دادگاه این حرکت را نقض قانون شناخت تعجب نکردم اگر غیر این می‌شد برایم عجیب بود.

توماس فرید وکیل مدافع الین ارسون با تاکیید بر این که به حکم دادگاه اعتراض خواهند کرد به رادیوی سویدن می‎‌گوید: بلی واضح است که ما مایوس هستیم. یک سال قبل الین به سیاست‌های مهاجرتی سویدن اعتراض کرده است و این جرم نیست به همین دلیل ما به این حکم اعتراض خواهیم کرد.

 الین ارسون فعال اجتماعی دختری ۲۰ ساله‌ی است که در جولای سال گذشته با امتناع از نشستن در هواپیما اخراج مردی را به افغانستان متوقف کرد. امروز دادگاه ارسون را به ۶۰ روز پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. در مجموع الین به پرداخت ۴۲۰۰ کرون جریمه نقدی محکوم شده است.