شرایط تمدید اقامت براساس قانون جمناسیت و انتقاد از محدودیت‌های این قانون برای ادامه تحصیل

5:52 min

یک سال پیش حدود ۶۴۰۰ پناهجوی تنها بر اساس قانون جدید جیمناسیت اقامت موقت دریافت کردند. اکنون و پس از یک سال زمان آن فرا رسیده تا به منظور تمدید اقامت درخواست مجدد داده شود. اداره مهاجرت می‌گوید تا کنون نزدیک به ۴۰۰۰ درخواست تمدید اقامت به این اداره سپرده شده است و از این میان ۴۰۰ درخواستی مورد تایید قرارگرفته است و بقیه منتظر پاسخ هستند.

  بخش فارسی|دری رادیوی سویدن با یوهانا لیندبلاد اودنین کارشناس حقوقی اداره مهاجرت در مورد شرایط تمدید اقامت موقت براساس قانون جمناسیت گفتگو کرده است. در این گزارش با احسان رضایی پناهجویی تنهای که بر اساس این قانون اقامت دریافت کرده نیز صحبت کرده ایم. احسان رضایی در مورد فرصت‌ها و نگرانی‌های که در زمینه این قانون وجود دارد توضیح داده است. در ادامه حسین پناهجوی تنهای دیگر نسبت به محدودیت‌های که این قانون برای ادامه تحصیل در سطح دانشگاه به وجود آورده است معترض است.

برای شنیدن گزارش ما روی گزینه صدا کلیک کنید.