بیش از چهارهزار بریتانیایی در سال جاری پاسپورت سویدنی گرفتند

2:29 min

شمار شهروندان بریتانیایی مقیم سویدن که برایشان شهروندی این کشور داده‌شده، بیشتر از هر زمان دیگر است. در سال جاری به بیشتر از ۴۰۰۰ بریتانیایی شهروندنی سویدنی اهدا شده‌است.

دانیل رید که پنج سال در سویدن زندگی کرده امسال شهروندی سویدن را دریافت کرد.

- احساس سحرآمیزی به انسان دست می‌دهد زمانی که پاسپورت را ار پُلیس دریافت می‌کنی. شهروندی سویدن برایم امنیت می‌دهد که می‌توانم در اینجا زندگی کنم.

در حدود ۳۰هزار شهروند بریتانیا در سویدن زندگی می‌کند. از زمانی که شهروندان بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند، درخواست شهروندی سویدن در میان این گروه سه برابر افزایش یافته‌است.

از آغاز سال ۲۰۱۹ اداره مهاجرت ظرفیت کاری بخش اهدای شهروندی را افزایش داده و یوناس کولینگ، هماهنگ‌کننده بریکسیت در این اداره به رادیوی سویدن می‌گوید:

- ظرفیت کاری دوبرابر ما باعث شده که أمور درخواست‌های شهروندی را بهتر انجام بدهیم.

باوجود اینکه اهدای شهروندی به بریتانیایی‌ها در طول یک سال سه برابر بالا رفته، اداره مهاجرت بیان می‌دارد که به این درخواست‌ها اولویت نداده‌است.

- تا زمانی که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج نشده، ما از نگاه قانونی نمی‌توانیم به شهروندان بریتانیایی به عنوان یک گروه ملی اولویت بدهیم. او اضافه می‌کند: ولی ما می‌توانیم درخواست‌ها را تشخیص بدهیم که کامل هستند و اجرای آن‌ها سریع انجام می‌یابد و یا پرونده‌هایی که باید کامل شوند و یا هم باید در مورد شان تحقیقات بیشتر صورت گیرد. درخواست‌های شهروندان بریتانیا کامل بوده و توانستیم سریع تصمیم بگیریم.