دولت: پشتیبانی قانون را برای ادامه بازداشت افراد نداریم

1:51 min

دولت در پاسخ به انتقادها در رابطه با آزادی یک تعداد از امام‌ها از بازداشت‌گاه می‌گوید که پشتیبانی قانونی برای نگهداری این افراد در بازداشت‌گاه وجود ندارد.

به باور وزیر امور داخله کشور، میکایل دمبری، سویدن باید قوانین بین‌المللی را رعایت کند.

- دولت تصمیم گرفت که این افراد باید اخراج شوند، اما دادگاه گفت که موانعی برای اجرایی‌کردن اخراج در کشور اصلی شان وجود دارد. براساس قوانین بین‌المللی ما نمی‌توانیم این افراد را مدت طولانی در بازداشت نگهداریم.

هفته گذشته دولت تصمیم گرفت که شش تن از امامان که خطر امنیتی برای کشور هستند باید اخراج شوند. با وجود این تصمیم دولت، افراد محکوم بعد از شش ماه بازداشت آزاد شدند ولی باید چند بار در هفته نزد پُلیس بروند.

براساس قوانین بین‌المللی، بازداشت روشی است که برای اجرایی‌ کردن اخراج استفاده می‌شود. ولی قوانین سویدن مدت شش ماه در بازداشت‌گاه را تائید می‌کند. اکنون تلاش می‌شود که امکان تمدید زمان بازداشت بررسی شود.

در حالی که شش امامی که حکم اخراج دریافت کرده‌اند آزاد هستند، دولت سعی می‌کند موانعی را که برای اخراج این افراد وجود دارد برطرف کند و اخراج آن‌ها را اجرایی کند. اما اینکه چگونه این اتفاق رخ خواهد داد هنوز روشن نیست و دولت نمی‌خواهد شیوه کاری خود را افشا کند.