حزب دموکراتهای سویدن: دیگر مخالف تابعیت دوگانه نیستیم

1:55 min

حزب دموکراتهای سویدن بحث عدم پذیرش شهروندی دوگانه را کنار می‌گذارد. همزمان با این تغییر جهت؛ این حزب خواهان سخت‌تر شدن شرایط دریافت شهروندی است.

هنریک وینگه معاون گروه پارلمانی این حزب به خبرنگار تلویزیون سویدن می‌گوید: می‌دانیم افرادی زیادی هستند که تازه شهروند سویدن شده‌اند و با کشور دیگری نیز ارتباط دارند، ممکن است خانواده شان آنجا باشد و به این ترتیب ارتباط قوی شهروندی با یک کشور دیگر نیز دارند. بناً ما فکر می‌کنیم که تحت چنین شرایط کاملا طبیعی است که دارای دو تابعیت باشند.

او در ادامه توضیح داده است که ما شرایط و الزامات دریافت شهروندی را در سویدن نیز تشدید کرده ایم، مثلاً فردی که درخواست شهروندی می‌دهد باید زبان سویدنی آموخته باشد و وارد جامعه شده باشد.

حزب دموکرات سویدن تا دو هفته دیگر در شهر اروبرو نشست سراسری برگزار می‌کند. در این نشست در مورد این تغییرات رای گیری خواهد شد. پیش از این و از سال ۲۰۱۱ به این سو این حزب استدلال می‌کرد که تابعیت دوگانه باعث می‌شود افراد نسبت به یک کشور دیگر تعلق خاطر داشته باشند. این موضوع جنجالهای سیاسی و انتقادهای را در جریان این سالها در پی داشته است. اکنون این حزب در نظر دارد تا این موضوع را به عنوان یک مبحث سیاسی بیش از این دنبال نکند.

هنریک وینگه گفته است که این تصمیم در پی پیشنهاد اعضا اتخاذ شده است.