افراد مسن را فریب دادند و به زندان محکوم شدند

2:23 min

دو مرد و یک زن به دلیل ارتکاب جرائم شدید سرقت و کلاهبرداری از بارنشسته‌ها به زندان محکوم شدند.

امروز دادگاه اودیوله این سه فرد را که هر یک از آن‌ها بین ۱۵ تا ۲۸ مورد سرقت و بین ۹ تا ۴۱ مورد کلاهبرداری و تلاش برای کلاهبرداری را مرتکب شده‌‌اند، محکوم کرد. این شبکه جرائم را بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ انجام داده‌اند.

دادستان، پیتر لوندگرین، به‌صورت کلی از تصامیم دادگاه رضایت دارد ولی می‌خواست مردی که بیشترین جرائم را انجام داده مجازات بیشتر می‌شد.

- فردی که ارتکاب جرائم زیاد شده، اندکی به مجازات کمتری نسبت به آنچه که ما در نظر داشتیم محکوم شده، ما مبی‌بینیم که اگر برای بررسی دوباره این پرونده درخواست بدهیم و یا حکم دادگاه را بپذیریم.

زنی که در این شبکه فعالیت می‌کرد به سه سال حبس محکوم شد. دو مردی که در طول امسال به یک سال و دو ماه و ۱۰ ماه زندان محکوم شده‌بودند، با برگزاری دادگاه امروزی مجازات‌شان بیشتر شد. مجازات اولی چهار سال و دو ماه افزایش یافت و مرد دومی سه سال و چهار ماه بیشتر در زندان به سر خواهد برد.

این شبکه سالمندان را دنبال می‌کردند، هنگامی که آن‌ها خرید می‌کردند و با کارت بانکی می‌پرداختند، رمز آن‌ها را یادداشت می‌کردند. بعد با اغواکردن افراد مسن کارت بانکی آن‌ها را می‌دزدید و پول را از بانک بیرون می‌کردند. برعلاوه مجازات زندان، این افراد باید به قربانیان و بانک نیز  غرامت بپردازند.