کم‌بود دارو‌های کودکان باعث ایجاد مشکل شده است

1:55 min

کم‌بود دارو در شفاخانه‌ها و مراکز درمانی  بیماران را با خطرات جدی مواجه کرده است. در این میان بیشترین آسیب متوجه کودکان است.

سینوا لیندمالم دوکتور و یکی از مسئولان شفاخانه آسترید لیندگرین در کمون هودنگه در استکهلم است. او به خبرنگار رادیوی سویدن می‌گوید: هر روز با مشکل کم‌بود دارو مواجه هستیم. خیلی سخت است تحت چنین شرایطی برنامه ریزی کنیم. برای والدین و کودکان مشکل ساز است.

دلیل اینکه داروهای مورد نیاز کودکان با کم‌بود مواجه است، ممنوعیت قانونی است که پژوهشگران نمی توانند داروهای جدید را بالای کودکان آزمایش کنند. در این صورت استفاده از داروهای بزرگسالان با کاهش مقدار مصرف توصیه می‌شود.