هزینه پارکینگ درآمد کمون‌ها را افزایش داده است

1:17 min

از سال ۲۰۱۴ به این سو درآمد کمون‌ها از هزینه پارکینگ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. گفته می‌شود سال گذشته ۲.۴ میلیارد کرون هزینه پارکینگ پرداخته شده است.

براساس قانون این کمون‌ها هستند که در مورد چگونگی دریافت هزینه‌های پارکنیگ به منظور نظم بخشیدن به ترافیک جاده‌ها و مکانهای عمومی تصمیم گیری‌ می‌کنند.

رادیوی سویدن از ۳۱۱ کمون‌ و منطقه در مورد هزینه پارکینگ پرسیده است. از جمله ۲۹۲ پاسخی که داده شده است ۸۹ منطقه هزینه پارکینگ دریافت می‌کنند. شهر استکهلم بیشترین درآمد را در این میان داشته است. سال گذشته این شهر ۸۰۴ میلیون کرون در آمد داشته است که افزایش ۷۲ درصدی را از سال ۲۰۱۴ به اینسو نشان می‌دهد.

دانیل هیلدین از حزب محیط زیست و عضو گروه مشاوره و انسجام امور ترافیک شهر استکهلم می‌گوید: پول خیلی زیاد از این جهت وارد می‌شود اما هدف این است که امور ترافیک شهر انسجام یابد.