شکایت تیمبوکتو به نتیجه نرسید

1:07 min

دادگاه بدوی استکهلم، شکایت جیسوُن تیمبوکتو دیاکیته، خواننده‌ی سرشناس سوئدی از حزب دموکرات‌های سوئد را وارد ندانست و به زیان او رای داد.

تیمبوکتو و ناشر آثار او از این حزب شکایت کرده بودند که در تبلیغات انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۸ از عنوان یکی از ترانه‌های او استفاده کرده بود. کامل خبر را در فایل صوتی آن بشنوید.