اظهارات وزیر کشور در در مورد کنترل افراد خطرناک برای امنیت ملی

0:50 min

امروز مناظره‌ی پارلمانی در باره‌ی کنترل افرادی که حضور آنها در سوئد در بردارنده‌ی خطر امنیتی در این کشور است، انجام گرفت. این مناظره‌ی ویژه به درخواست حزب مودرات برگزار شد.

 وزیر کشور سوئد، میکائیل دامبری، در مورد موضوع سلب آزادی از کسانی که به دلایل مربوط به تروریسم حکم اخراج از سوئد را گرفته‌اند اما  حکم اخراج آنها به دلیل خطر جانی برای آنها در کشور خودشان اجرا نشده است،  باری دیگر تاکید کرد که امکان سلب آزادی از این افراد یعنی امکان بازداشت آنها وجود ندارد. وی در این مورد به قوانین بین المللی و کنوانسیون‌هایی مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استناد کرد.

میکاییل دامبری اما امکان تشدید برخی قوانین جزایی در این زمینه برای نمونه قوانین سختگیرانه تر در مورد تماس  افراد با سازمان های تروریستی را نفی نمی‌کند.