جمعه‌ی سیاه، کیف‌های پول را خالی می‌کند

1:14 min

 امروز، روزی است که جمعه‌ی سیاه نامیده شده است، روزی که اوج حراجی‌ها است و خرید و فروش  اجناس مصرفی را به شدت افزایش می‌ دهد.

 چنانکه مسئولان موسسات اخذ مطالبات و نیز مسئولان اجرائیات می‌گویند، جمعه‌ی سیاه باعث افزایش چشمگیر بدهی‌ ها می‌شود. گفته می‌شود که این افزایش حدود ۲۰ درصد است.

آندرش سوِنسون، رئیس بنگاه اخد مطالبات موسوم به آلکتوم گروپ، دو عامل را در تشویق مردم به خرید هرچه بیشتر مهم توصیف می‌کند. یکی از این دوعامل نقش تبلیغی رسانه‌های اجتماعی و دیگری مقاومت کاهش یافته‌ی روانی در برابر میل به خرید وسایل مصرفی از طریق گرفتن وام است.

در این زمینه همچنین کارشناسان هشدار می‌دهند که نباید چنین تصور کرد که قیمت‌های تخفیفی در حراجی برای هر چیزی و در همه جا واقعا قیمت‌های تخفیفی است. ممکن است تخفیف برخی از قیمت‌ها تنها وسیله‌ای تبلیغی برای کشاندن مردم به فروشگاه‌ها باشد.