دوشنبه ۲۰ فوریه ی ۲۰۰۶، اول اسفند ۱۳۸۴

تهیه کننده و مجری: محمد عقیلی

مجموعه ی برنامه ی امروز :

در بخش رویدادها
- اولین بحث و مناظره ی انتخاباتی تلویزیونی احزاب پارلمانی سوئد در تلویزیون چهار.
کار و اشتغال و امور مدارس ازجمله موضوعات اصلی دراین مناظره بود.
درهمین رابطه، تلویزیون چهار امکان تماس مستقیم ازطریق اینترنت را با رهبران احزاب مودرات، لیبرال مردم، دموکرات مسیحی، محیط زیست و چپ و تماس با ای میل با یوران  پرشون، رهبر حزب سوسیال دموکرات را فراهم کرد که آخرین آن در ساعت هجده با رهبر حزب مودرات خواهدبود.
- یک نماینده ی حزب لیبرال مردم در پارلمان سوئد Cicilia wikstrom با ارسال نامه ای رسمی برای لیلا فریوالدس، وزیر امورخارجه خواستار اقدامی از جانب او در اتحادیه ی اروپا برای امری مشابه آمریکا درمورد ایران شد.آمریکا مبلغی معادل هفتاد و پنج میلیون دلار را برای کمک به شبکه های رادیویی و تلویزیونی و سایت های اینترنتی و همچنین گروه های اپوزیسیون ایرانی در خارج کشور اختصاص داده است تا برای گسترش دموکراسی در ایران مورد استفاده قرارگیرد.’
- جمهوری اسلامی اعلام کرد که الهام افروتن به زندان اوین در تهران منتقل شده است.
حدود سه هفته ی پیش، الهام افروتن یک روزنامه نگار۲۰ ساله و چند تن دیگر از مسئولان نشریه  ندای هرمزگان در بندرعباس به دلیل چاپ نوشته ای طنزآمیز با عنوان  مبارزه با ایدز را علنی کنید، بازداشت شدند.
در این نوشته، آیت اله خمینی به بیماری ایدز تشبیه شده که از فرانسه به ایران آورده می شود.
چاپ این نوشته همچنین با تظاهرات و حمله به دفتر نشریه که صاحب امتیاز آن یکی از نمایندگان بندرعباس در مجلس شورای اسلامی بود روبروشد.
عامل اصلی چاپ این نوشته، الهام افروتن معرفی شد. مقامات استان هرمزگان چند روز پس از بازداشت او اعلام کردند که او دچاراختلال روانی ست و تاکنون چند بار نیز اقدام به خودکشی کرده است.
خبر این اتفاق را در خارج کشور سایت مانیها در استکهلم منتشرکرد و  دیگر رسانه ها و نهادهای حقوق بشری را برای اقدامی درجهت نجات الهام افروتن به کمک طلبید.
شخصی به نام  ف. میم سخن اعلام کرد که نویسنده ی اصلی نوشته ی چاپ شده در نشریه ی ندای هرمزگان اوست که آن را بیش از دو سال پیش در سایت خود قرارداده بود.
ما برای انجام گفتگویی با او تماس گرفتیم، اما او ضمن تاکید بر این که او نویسنده ی آن مطلب است، حاضر به گفتگونشد.
وضعیت الهام افروتن در بازداشت، نگرانی هایی را ایجاد کرده بود و حتی گفته شد که او در زندان خودکشی کرده یا کشته شده است، اما روز گذشته جمهوری اسلامی اعلام کرد که او سالم است وبه زندان اوین در تهران منتقل شده است.
گفتگویی داریم با هومن عزیزی، نویسنده واز گردانندگان سایت مانیها.
- پروژه ی Plusjobb  در سال گذشته در استکهلم به اجرادرآمد و اجرای آن در یوتبوری از آغاز ژانویه ی ۲۰۰۶ آغازشده است.
درمورد این پروژه اضافه کنیم که از ۲۹۰ کمون کشور، ۲۵۰ کمون از آن استقبال کرده و خواستار اجرای آن در کمون خود شده اند.
عبدالرزاق حسنی، همکار پژواک در یوتبوری گفتگویی دارد با  کاووس ارجمند، مشاور کاریابی در اداره ی کار یوتبوری درمورد این پروژه.
- در یوتبوری حدود پانزده هزار ایرانی زندگی می کند. آنها درمورد سوئد، سوئدی ها و مشارکت خودشان در جامعه چگونه می اندیشند؟
زینت هاشمی در سفری به آن منطقه با چند ایرانی در سوئد و یوتبوری دراین مورد گفتگو کرده است

- دریچه ای بر جهان فرهنگ از طاهر جام برسنگ به موقعیت لاله، خواننده ی جوان ایرانی در زمینه ی موسیقی و موفقیت های او می پردازد.